fbpx
dijital pazarlama ve sosyal medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
16 Mart 2017
dijital pazarlama uzmanı

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir, Ne İş Yapar?

İnternet altyapısının toplumun geniş bir kesimine ulaşabilmesi sonucunda pazarlama sektörü de diğer pek çok sektör gibi çağ atladı. Bu da karşımıza bir çeşit modern pazarlamacılık anlayışını yansıtan “dijital pazarlama” tanımını ortaya çıkardı. Dijital pazarlama uzmanı, internet dünyasını yakından ilgilendiren bir kavramdır. Daha da ayrıntılı bir şekilde açıklayacak olursak; internet üzerinde belli bir ürün yada hizmet için gerçekleştirilen her türlü pazarlama faaliyetleri dijital pazarlama sektörüne dahildir.

Dijital pazarlama tanımı, hangi web sitesinin kullanıldığı ile ilgili değil, tam olarak internetin kullanımı ile ilgilidir. İşte bu da bir çeşit modern pazarlama olarak dijital pazarlamayı karşımıza çıkarıyor.

Genel hatları ile dijital pazarlama nedir buna değindik. Yazımızın devamında ise dijital pazarlama uzmanı meslek kolu üzerinde duracağız. Daha 10 yıl öncesine kadar çok da fazla bilinmeyen bu meslek, çağımızın en yeni ve aynı zamanda yıldızı en çok parlayan mesleklerinden birisi olmaktadır.

 

Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?

Dijital pazarlama uzmanı genel tanımı ile internet alt yapısını kullanarak, belli bir ürünün yada hizmetin etkili bir şekilde potansiyel müşteriye ulaştırılmasını sağlayan çalışmaları yürüten kişidir.

Bir dijital pazarlama uzmanının amacı, elindeki alt yapıyı yani interneti kullanarak hedef kitleye ulaşmak yani söz konusu ürün yada hizmeti pazarlamaktır. Burada “pazarlamak” tanımına da ayrıca değinmemiz gerekiyor.

Bir dijital pazarlama uzmanı açısından “pazarlama” sözcüğünün karşılığı, söz konusu ürün yada hizmetin potansiyel müşteriye ulaştırılması ile sınırlıdır. Yani normal koşullarda pazarlamak denildiğinde ürünün satışının gerçekleştirilmesi anlaşılır fakat dijital pazarlamada pazarlamak tanımı daha geniştir ve söz konusu ürün yada hizmetin potansiyel müşteriye herhangi bir şekilde tanıtılmış olması da pazarlanması anlamına gelir. Dolayısıyla bir dijital pazarlama uzmanı açısından pazarlama tanımının daha geniş olduğuna dikkat etmek gerekir.

Bir dijital pazarlama uzmanı açısından, pazarlama çalışmalarının yürütüleceği alanları sınırlandırmak çok da mümkün değildir. İnternet alt yapısını kullanan toplumun farklı kesimleri, sürekli olarak internetin belli bir kesimini kullanmaya devam edecektir. Dijital pazarlama uzmanı da, hedef kitleye sürekli olarak ulaşabilme imkanını sağlayacaktır. Bu nedenle internet var oldukça, dijital pazarlama uzmanı da hep var olacaktır.

 

Dijital Pazarlama Uzmanı Ne İş Yapar? Nasıl Çalışır?

Yazımızın başından da belirttiğimiz gibi İzmir dijital pazarlama uzmanı interneti kullanır ve çalışmalarını web siteleri üzerinden yürütür. Fakat çalışmaların yürütüleceği web siteleri önemlidir. Bu aşamada bir dijital pazarlama uzmanının çalışmalarını yürüteceği web sitesini tercih ederken, ilk şart olarak göz önünde bulundurması gereken, söz konusu sitenin toplumun hangi kesimine, ne kadar fazla hitap ettiği ve diğer bir şart ise söz konusu sitenin “pazarlama” çalışmalarına ne kadar imkan sağladığıdır.

Pazarlaması gerçekleştirilecek olan belli bir ürün yada hizmet için potansiyel müşteriye ulaşmak, ancak toplumun hedef kitlesinin bulunduğu web sitesi ortamlarında tanıtım çalışmalarının yapılması ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla genel olarak “sosyal medya” şeklinde tanımladığımız, sosyal etkileşimi sağlayan web siteleri, dijital pazarlama uzmanlarının çalışmalarını yürütebilmeleri açısından son derece önemli ortamlar olarak tanımlanır. Bu aşamada da sosyal medyanın dijital pazarlama açısından ne derece önemli olduğunu fark ediyoruz.

 

Sosyal Medyanın Dijital Pazarlamaya Etkisi

Sosyal medyanın dijital pazarlama çalışmalarına pek çok açıdan önemli etkileri olduğu bilinen bir gerçekliktir. Bu etkileri esasında “internet” denildiğinde akla ilk gelen sosyal ağlar olması ile de daha net anlıyoruz. Bu durum bizlere özellikle de toplumun farklı kesimlerinin sosyal medyada etkin bir şekilde var olduğunu göstermektedir. Bu da, İzmir dijital pazarlama uzmanı başta olmak üzere; pazarlama sektöründe faaliyet gösteren her türlü geleneksel meslekler dahil olmak üzere, önemli bir imkandır.

Toplumun farklı kesimlerinin bir arada etkin olduğu sosyal ağlarda, söz konusu herhangi bir ürün yada hizmetin etkili bir şekilde hedef kitleye ulaştırılması çok daha kolay olmaktadır. Bu kolaylığı pek çok açıdan değerlendirebiliriz.

 Dijital pazarlama mühendisi 

  • Sosyal ağlar üzerinde gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama çalışmaları, diğer geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha az masraflı olup, firmaların çok daha düşük bütçeler ile çalışmalarını yapabilmelerine olanak sağlar.
  • Sosyal ağlar hem düşük bütçe ile etkili tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapabilmeye olanak sağlar, hem de doğrudan hedef kitleye ulaşacağından, potansiyel müşteriyi çok daha kolay kazanır. Bu da pazarlama sektöründe “geri dönüş” olarak ifade ettiğimiz istatistikleri daha gözle görülür kılar. Daha net bir ifadeyle; potansiyel müşteri, müşteriye dönüştürülmüş olur.
  • Bilindiği gibi pazarlama sektörünün olmazsa olmazlarının başında “müşteri memnuniyeti” gelir. Bu aşamada sosyal medya markaların, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarında sosyal medyayı pek çok açıdan kullanabilmesi mümkündür. Fakat bu türden çalışmalar İzmir dijital pazarlama uzmanının hizmet alanına “kısmen” dahildir.

Esasında sosyal ağların dijital pazarlamaya etkisini çok daha uzun uzadıya anlatıp, kalın bir kitap oluşturabiliriz fakat yukarıdaki maddelerde en önemli kısımlara değindiğimizi söylemeliyiz.

 

Dijital Pazarlamada Yapılan Hatalar

Dijital pazarlama uzmanı ile ilgili detaylara değinmişken, dijital pazarlama sektöründe yapılan başlıca hatalara da değinmek gerekir. Burada bilinmesi gereken kilit nokta ise; bir dijital pazarlama uzmanının yapacağı hata, kendi kariyerinden çok söz konusu firmanın marka itibarını zedeleyecektir. İşte bu aşamada dijital pazarlama çalışmalarının ne kadar doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini anlıyoruz. Nitekim pek çok geleneksel yada dijital meslek kollarında olduğu gibi dijital pazarlama sektöründe de her zaman için riskler söz konusudur. Ancak eğer gerçekten “uzman” bir pazarlamacıdan bahsediyorsak, söz konusu riskleri de biliyordur ve planlarını bu yönde yapıyordur.

Son cümlelerimizde değinmemiz gereken bir diğer önemli konu da “marka itibarı” konusudur. Dijital pazarlama çalışmalarında her ne kadar es geçilen bir kavram olsa da, marka itibarı kavramı, özellikle de dijital ortamda çalışmalarını yürüten bir firma söz konusu olduğunda çok daha önemlidir. Bu aşamada ipucu olarak, başarılı bir dijital pazarlama uzmanının sosyal ağlarda hedef kitleye ulaşmak için ne tür bir görsel, yazılı yada animasyonlu içerik ile ulaşacağını çok iyi bilmesi gerekir. Aksi halde, deyim yerindeyse “amatörce” bir pazarlama anlayışı ile çalışmaların yürütülmesi, söz konusu markanın kurumsallığına ve markasına önemli ölçüde zarar verecektir. Bu da geri dönüşlerin “olumsuz” olmasına neden olabilecektir. Bu aşamada dijital pazarlama uzmanlarının her zaman için planlı bir şekilde çalışmaları gerekmektedir.

Planlarını yaparken dijital pazarlama projelerinin içeriğini oluştururken kendisini hem söz konusu ürün yada hizmetlerin satıcısı olarak hem de hedef kitle olarak düşünmelidir. Aksi takdirde Facebook, Instagram vb. sosyal ağlarda bir adet reklam hazırlamak, pek çok kişinin yapabileceği bir iştir ancak dijital pazarlama uzmanının asıl görevi ise söz konusu ürün yada hizmetin en etkili bir şekilde sunumunun sağlanması ve bunun için farklı sosyal ağların etkili bir şekilde kullanımıdır. Bu aşamada özellikle de hedef kitleye odaklanmak gerekir.

 

Özetle Dijital Pazarlama

Yazımızda genel olarak dijital pazarlama uzmanlığı hakkında merak edilen genel kapsamlı bilgilere ve sorulara değindik. Esasında bu meslek kolunda çalışmaların çok daha derin olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu aşamada genel hatları ile öğrenmek, söz konusu uzmanlık alanı ile ilgili ön bilgi sahibi olmamız açısından yeterli olacaktır.

 

Dijital pazarlama ve sosyal medya ilişkisi ile ilgili yazılarımı okuyabilirsiniz.

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya

Dijital Pazarlamada Sosyal Medya Kullanımı

Dijital pazarlama makale , İzmir dijital pazarlama , Dijital pazarlama uzmanı , Dijital pazarlama eğitimi , Dijital pazarlama mühendisliği , Dijital pazarlamanın önemi , İzmir dijital pazarlama uzmanı , İzmir dijital pazarlama makale

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir